Besikta din bakgavellyft

RICC

Besiktning av din bakgavellyft.

Många tror att bakgavellyften per automatik besiktas när lastbilen besiktas, vilket kan straffa sig vid en kontroll.

Alla lastbilar ska enligt lag kontrollbesiktas regelbundet – för både trafiksäkerhetens och miljöns skull. En lätt lastbil besiktas första gången när den är tre år, räknat från det datum då lastbilen tagits i bruk och andra gången när den är fem år. Därefter en gång om året. En tung lastbil besiktas en gång om året, första gången räknat från det datum då lastbilen tagits i bruk.

En fordonsmonterad lyftplattform ska däremot besiktas senast två år efter den månad då den togs i bruk. Därefter besiktas den återkommande en gång vartannat år. Besiktades den första gången i april, ska du alltså besikta den igen innan april två år senare. Det innebär alltså att besiktningsintervallen mellan fordon och lyftanordningar är spridda och lätta att missa.

Besiktning av lyftanordningar regleras i: Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2003:6 ”Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar”.

Böter och sanktionsavgift.

Arbetsmiljöverket bestämmer innehållet i föreskrifterna och tar också beslut om sanktionsavgifter om man inte uppfyller dessa krav. Sanktionsavgiften varierar i storlek med lägsta belopp 10.000kr och det högsta 400.000kr, beroende på omfattningen av bristerna och företagets storlek. Om du anser att avgiftföreläggandet är direkt felaktigt har du rätten att bestrida detta i domstol.

Tidigare var flera bestämmelser i föreskrifterna straffbelagda. Det innebar att man kunde bli dömd till böter om man bröt mot dem och brottet definierades som en kriminell handling. Ett sådant arbetsmiljöärende hanterades därför av polis och gick sedan vidare till åklagare och domstol. 2014 ändrades systemet från böter till sanktionsavgift. Syftet med det nya systemet med sanktionsavgifter var att få en högre efterlevnad, enklare administration och en mer kännbar påföljd av överträdelser än tidigare, vilket enligt arbetsmiljöverket sedan ändringarna fungerat framgångsrikt.

Du kan fortfarande dömas till böter om du lämnar oriktiga uppgifter, tar bort en skyddsanordning eller om du bryter mot din skyldighet att anmäla olycksfall och allvarliga tillbud. 

Bilprovningens kontroller.

Generellt tittar man på försvagningar i form av sprickor, slitageskador och läckage. Alla manöverdon måste fungera och lyftens rörelser får inte avvika från tillverkarens angivelser.

Utan typskylt, tydliga belastningsdiagram och varningsflaggor blir lyften underkänd. Det är vanliga slitartiklar som är lätta att åtgärda men som ofta glöms bort.

Resultat

Om ingen anmärkning är tillagd

Erbjuda betryggande säkerhet
Bedömning: Erbjuder betryggande säkerhet. 
Konsekvens enligt gällande regler: Får användas.

Vid anmärkning beroende på bristens art

1.
Erbjuda betryggande säkerhet sedan angivna brister åtgärdats:
Bedömning: Brister måste åtgärdas för att erbjuda betryggande säkerhet.
Konsekvens enligt gällande regler: Får ej användas förrän bristerna åtgärdats.

2.
Inte erbjuda betryggande säkerhet:
Bedömning: Erbjuder ej betryggande säkerhet.
Konsekvens enligt gällande regler: Får ej användas. Ny besiktning erfordras. Arbetsmiljöverket kommer att meddelas.

I dokumentationen du får på kontroll-besiktningen framgår det när din nästa besiktning ska vara genomförd och godkänd. 

Du får även en besiktningsskylt som klistras fast på fordonet, där bland annat lyftens identifikation och lastuppgifter framgår tillsammans med år och månad till nästa besiktning.

Var uppmärksam.

Din bakgavellyft utsätts för en påfrestande miljö. För att förebygga onödiga stillestånd, utgifter och framför allt eliminera olycksriskerna rekommenderar vi att man gör en översyn av sin bakgavellyft med jämna mellanrum och åtgärdar evetuella brister i tid.  

Vårt serviceprotokoll hjälper dig som användare att på ett konstruktivt sätt gå igenom de punkter som man i samband med årlig service eller påpassligt stillestånd kan kontrollera sin på bakgavellyft.

Hämta serviceprotokollet här.

4.5 av 5 stjärnor. 2 röster.
Medverka för att påverka!
Källor: OPUS, Arbetsmiljöverket
Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Jale AB

Redan år 1925 startades det som idag kom att bli Jale AB. Sedan dess har företaget fortsatt att utvecklas och år 2011 tog företaget ett stort kliv när de köpte DHLs terminalverksamhet i Borlänge och är idag Dalarnas största privatägda åkeri. Jale erbjuder en mängd olika lagringslösningar och logistik. Allt från tillfällig till längre lagring. De tillhandahåller allt från inleveranser, lagerhållning, administration, kundkontakt och utleveranser till slutkund.

Med egen verkstad sköter Jale all service på sin fordonsflotta. De erbjuder även kurser för sina kunder inom YKB, ADR och truck med egen behörig instruktör som håller Jales egen personal väl utbildade för att på bästa sätt möta de utmaningar som dyker upp.

Jale AB består av ca 170 enheter av vilka 94 lastbilar samt 4 släp är utrustade med bakgavellyftar. 

 – Vi har erfarit att RICC-lyften är pålitlig, driftsäker och kräver minimalt med underhåll och därför har vi en längre tid valt att montera RICC- lyftar på våra fordon, säger Leif Erlandsson.

De första 6 RICC -lyftarna inköptes år 2000 och monterades på distributionsbilar och tre av dessa bilar rullar fortfarande i daglig trafik – med samma lyft.

Ett extra plus i kanten vill jag ge till RICC´s 750kg lyft, som vi har på ett antal av våra 3,5 tons bilar. Den är mycket rejäl och stabil och omtyckt av våra chaufförer.

/Leif Erlandsson
Fordonsansvarig på Jale AB Mora

 Jale.se

Foton: Jale AB 

Är du kund hos oss och vill synas i en artikel på vår webbsida? Kontakta oss!