Säljare sökes

Teknisk säljare
Teknisk säljare

Fors Industrier AB är på jakt efter en tekniskt kunnig person som vill jobba med relationsbyggande försäljning. Att jobba som säljare på Fors Industrier är inte som vilket säljjobb som helst – det är mer utmanande och roligare. Att sälja våra produkter kräver tekniskt kompetens, kunskap inom hydraulik och styrsystem.

Fors Industrier AB startade 1964 och har sitt säte i Bispgården i Jämtland. Vi är idag ca 30 anställda och omsätter ca 41 milj. Fors Industrier är ett privatägt aktiebolag med 3st egna varumärken.

RICC bakgavellyftar till stora och små lastbilar.

MittCon hydrauliska saxlyftbord.

Attach redskapsfäste som mångfaldigt ökar flexibiliteten för hjullastare.

Frihet under ansvar.

Som säljare på Fors Industrier blir din övergripande arbetsbeskrivning ganska enkel – full fart framåt.

Du blir den som ansvarar för försäljning av våra produkter gentemot våra kunder i Sverige och Norden.

Med stor frihet att strukturera och planera din dag besöker du såväl nya som befintliga kunder. Där merparten befinner sin i mellersta och södra Sverige. I dina arbetsuppgifter ingår också att anordna och delta i roliga och givande kundaktiviteter, mässor, kundresor, produktutbildningar och konferenser.

Vårt mål är att rekrytera duktiga och engagerade medarbetare.  Exakt vilken bakgrund du har är inte absolut det viktigaste för oss. Några års erfarenhet av försäljning i grunden, en fena på att bygga relationer och redo att ta nästa steg i karriären.

Eftersom det ingår i din yrkesroll att förklara hur våra produkter fungerar för yrkesmänniskor så är det dock en förutsättning att du har god teknisk förståelse och är praktiskt lagd.

Som person så tänker vi oss en sympatisk person som människor tycker om och får förtroende för. Trivs med ordning o reda samt en struktur i din kalender så att du har ett effektivt och fullbokat schema när du styr bilen mot nya mål.

Din ansökan vill vi ha senast den 1/3-2020 

LÄNK TILL TJÄNSTEN PÅ ARBETSFÖRMEDLINGEN.

Tjänsten kan tillsättas innan ansökningstidens slut.
Frågor gällande tjänsten ställer du till vår VD Peter Jakob
E-post peter.jakob@forsindustrier.se
Tel.nr +46 696- 68 10 45
www.forsindustrier.se

Besikta din bakgavellyft

RICC

Besiktning av din bakgavellyft.

Många tror att bakgavellyften per automatik besiktas när lastbilen besiktas, vilket kan straffa sig vid en kontroll.

Alla lastbilar ska enligt lag kontrollbesiktas regelbundet – för både trafiksäkerhetens och miljöns skull. En lätt lastbil besiktas första gången när den är tre år, räknat från det datum då lastbilen tagits i bruk och andra gången när den är fem år. Därefter en gång om året. En tung lastbil besiktas en gång om året, första gången räknat från det datum då lastbilen tagits i bruk.

En fordonsmonterad lyftplattform ska däremot besiktas senast två år efter den månad då den togs i bruk. Därefter besiktas den återkommande en gång vartannat år. Besiktades den första gången i april, ska du alltså besikta den igen innan april två år senare. Det innebär alltså att besiktningsintervallen mellan fordon och lyftanordningar är spridda och lätta att missa.

Besiktning av lyftanordningar regleras i: Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2003:6 ”Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar”.

Böter och sanktionsavgift.

Arbetsmiljöverket bestämmer innehållet i föreskrifterna och tar också beslut om sanktionsavgifter om man inte uppfyller dessa krav. Sanktionsavgiften varierar i storlek med lägsta belopp 10.000kr och det högsta 400.000kr, beroende på omfattningen av bristerna och företagets storlek. Om du anser att avgiftföreläggandet är direkt felaktigt har du rätten att bestrida detta i domstol.

Tidigare var flera bestämmelser i föreskrifterna straffbelagda. Det innebar att man kunde bli dömd till böter om man bröt mot dem och brottet definierades som en kriminell handling. Ett sådant arbetsmiljöärende hanterades därför av polis och gick sedan vidare till åklagare och domstol. 2014 ändrades systemet från böter till sanktionsavgift. Syftet med det nya systemet med sanktionsavgifter var att få en högre efterlevnad, enklare administration och en mer kännbar påföljd av överträdelser än tidigare, vilket enligt arbetsmiljöverket sedan ändringarna fungerat framgångsrikt.

Du kan fortfarande dömas till böter om du lämnar oriktiga uppgifter, tar bort en skyddsanordning eller om du bryter mot din skyldighet att anmäla olycksfall och allvarliga tillbud. 

Bilprovningens kontroller.

Generellt tittar man på försvagningar i form av sprickor, slitageskador och läckage. Alla manöverdon måste fungera och lyftens rörelser får inte avvika från tillverkarens angivelser.

Utan typskylt, tydliga belastningsdiagram och varningsflaggor blir lyften underkänd. Det är vanliga slitartiklar som är lätta att åtgärda men som ofta glöms bort.

Resultat

Om ingen anmärkning är tillagd

Erbjuda betryggande säkerhet
Bedömning: Erbjuder betryggande säkerhet. 
Konsekvens enligt gällande regler: Får användas.

Vid anmärkning beroende på bristens art

1.
Erbjuda betryggande säkerhet sedan angivna brister åtgärdats:
Bedömning: Brister måste åtgärdas för att erbjuda betryggande säkerhet.
Konsekvens enligt gällande regler: Får ej användas förrän bristerna åtgärdats.

2.
Inte erbjuda betryggande säkerhet:
Bedömning: Erbjuder ej betryggande säkerhet.
Konsekvens enligt gällande regler: Får ej användas. Ny besiktning erfordras. Arbetsmiljöverket kommer att meddelas.

I dokumentationen du får på kontroll-besiktningen framgår det när din nästa besiktning ska vara genomförd och godkänd. 

Du får även en besiktningsskylt som klistras fast på fordonet, där bland annat lyftens identifikation och lastuppgifter framgår tillsammans med år och månad till nästa besiktning.

Var uppmärksam.

Din bakgavellyft utsätts för en påfrestande miljö. För att förebygga onödiga stillestånd, utgifter och framför allt eliminera olycksriskerna rekommenderar vi att man gör en översyn av sin bakgavellyft med jämna mellanrum och åtgärdar evetuella brister i tid.  

Vårt serviceprotokoll hjälper dig som användare att på ett konstruktivt sätt gå igenom de punkter som man i samband med årlig service eller påpassligt stillestånd kan kontrollera sin på bakgavellyft.

Hämta serviceprotokollet här.

4.5 av 5 stjärnor. 2 röster.
Medverka för att påverka!
Källor: OPUS, Arbetsmiljöverket
Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.