Skip to main content

Radiostyrning Tele Radio

Med radiostyrningen kan du köra din
bakgavellyft trådlöst.

Behöver du koda om din nya sändarenhet eller se hur du kopplar in din mottgarenhet så underlättar det om du  har denna beskrivning.

Knapp 1. Lyft funktion.

Knapp 3. Sänk funktion.

Knapp 1 + 2 Vipp upp funktion.

Knapp 2 + 3 Vipp ner funktion.

Programmera Tele radio

OBSERVERA!
Innan inkodning startas så skall kablarna
som går till S1,S3 och S7 från mottagaren
kopplas bort från kretskortet på
hydraulikenheten.

Radera inlärda sändare:


Tryck en gång på funktionsknappen, tryck sedan ner
inlärningsknappen och håll den intryckt.
Alla reläljusdioder lyser nu rött för att sedan slockna.
Släpp knappen och alla gamla inkodade sändare skall
nu vara raderade.


Inlärning av ny sändare:

Tryck en gång på funktionsknappen, tryck sedan en gång på inlärningsknappen, nu skall reläljusdioderna lysa rött.


Slå på sändarens on/off knapp på baksidan. Tryck in knapp ett och två på sändaren och håll dem intryckta, relädioderna blinkar tre gånger. Släpp knapparna på sändaren, nu skall mottagaren och sändaren vara sammankopplade. Montera tillbaka kablarna på kretskortet. Kontrollera nu att funktionerna fungerar som de ska.

Supportfrågor: 0696 68 10 30