Skip to main content


Välj din modell:

På din typskylt framgår det vilken typ och årsmodell du har på din lyft.

Serviceinformation

För att förhindra onödiga stillestånd som inte bara drabbar dig, utan även dina kunder så rekommenderar vi rutinmässig kontroll av din bakgavellyft. Det gör du enkelt med vårt serviceprotokoll!
 
Läs vår artikel där vi träffat Opus som berättar vad som gäller när du ska besikta din bakgavellyft!

Instruktionsbok

Ladda ner en ny instruktionsbok för utskrift. Din bakgavellyft kan bli underkänd om du inte har en instruktionsbok i bilen till din lyft! Detsamma gäller varningsflaggor och dekaler, kontrollera dessa rutinmässigt.

Serviceprotokoll

Ladda ner ett serviceprotokoll till din bakgavellyft för att underlätta din service. Det är ett bra sätt att hålla koll på din lyft för att säkerhetsställa driftsäkerheten.

Typskyltar

Det är viktigt att typskylten är läsbar på din lyft för att du ska veta vilka reservdelar din lyft behöver om olyckan är framme. Det är även obligatoriskt att den är hel och ren när du ska besikta din lyft.

Felsökning

Ibland uppkommer det fel som man lätt kan identifiera genom att använda sig av vår felsökningsinstruktion och avhjälpa på bästa sätt.

 

Ring vår support om du har frågor: 0696 68 10 40