Det här gäller vid besiktning

Många tror att bakgavellyften per automatik besiktas när lastbilen besiktas, vilket kan straffa sig vid en kontroll.

Alla lastbilar ska enligt lag kontrollbesiktas regelbundet – för både trafiksäkerhetens och miljöns skull. En lätt lastbil besiktas första gången när den är tre år, räknat från det datum då lastbilen tagits i bruk och andra gången när den är fem år. Därefter en gång om året. En tung lastbil besiktas en gång om året, första gången räknat från det datum då lastbilen tagits i bruk.

En fordonsmonterad lyftplattform ska däremot besiktas senast två år efter den månad då den togs i bruk. Därefter besiktas den återkommande en gång vartannat år. Besiktades den första gången i april, ska du alltså besikta den igen innan april två år senare. Det innebär alltså att besiktningsintervallen mellan fordon och lyftanordningar är spridda och lätta att missa.

Böter och sanktionsavgift

Arbetsmiljöverket bestämmer innehållet i föreskrifterna och tar också beslut om sanktionsavgifter om man inte uppfyller dessa krav. Sanktionsavgiften varierar i storlek med lägsta belopp 10.000kr och det högsta 400.000kr, beroende på omfattningen av bristerna och företagets storlek. Om du anser att avgiftföreläggandet är direkt felaktigt har du rätten att bestrida detta i domstol.

Tidigare var flera bestämmelser i föreskrifterna straffbelagda. Det innebar att man kunde bli dömd till böter om man bröt mot dem och brottet definierades som en kriminell handling. Ett sådant arbetsmiljöärende hanterades därför av polis och gick sedan vidare till åklagare och domstol. 2014 ändrades systemet från böter till sanktionsavgift. Syftet med det nya systemet med sanktionsavgifter var att få en högre efterlevnad, enklare administration och en mer kännbar påföljd av överträdelser än tidigare, vilket enligt arbetsmiljöverket sedan ändringarna fungerat framgångsrikt.

Du kan fortfarande dömas till böter om du lämnar oriktiga uppgifter, tar bort en skyddsanordning eller om du bryter mot din skyldighet att anmäla olycksfall och allvarliga tillbud. 

Besiktning

Generellt tittar man på försvagningar i form av sprickor, slitageskador och läckage. Alla manöverdon måste fungera och lyftens rörelser får inte avvika från tillverkarens angivelser.

Utan typskylt, tydliga belastningsdiagram och varningsflaggor blir lyften underkänd. Det är vanliga slitartiklar som är lätta att åtgärda men som ofta glöms bort.

Besiktningsprotokoll

Kontrollmärke

Dokumentation

I dokumentationen du får på kontrollbesiktningen framgår det när din nästa besiktning ska vara genomförd och godkänd. 

Du får även ett kontrollmärke som klistras fast på fordonet, där bland annat lyftens identifikation och lastuppgifter framgår tillsammans med år och månad till nästa besiktning.

Var uppmärksam

Din bakgavellyft utsätts för en påfrestande miljö. För att förebygga onödiga stillestånd, utgifter och framför allt eliminera olycksriskerna rekommenderar vi att man gör en översyn av sin bakgavellyft med jämna mellanrum och åtgärdar evetuella brister i tid.  

Vårt serviceprotokoll hjälper dig som användare att på ett konstruktivt sätt gå igenom de punkter som man i samband med årlig service eller påpassligt stillestånd kan kontrollera sin på bakgavellyft.

  • KÄLLOR: OPUS, ARBETSMILJÖVERKET
  • VI RESERVERAR OSS FÖR EVENTUELLA FELSKRIVNINGAR.