Service

Det ska vara enkelt att utföra service.

Som RICC-användare har du aldrig långt till en serviceverkstad. Din ordinarie verkstad servar lyften samtidigt med bilen. Serviceverkstäder med RICC-kunskap finns runt om i Sverige, från Trelleborg i söder till Kiruna i norr. Våra bakgavellyftar har en modulbyggd konstruktion för att minimera antalet reservdelar. Tillsammans med vår kunniga personal innebär det att du alltid får hem rätt reservdel vid rätt tillfälle.

 TYPSKYLT
  FELSÖKNING
 SERVICEMEDDELANDE

Typskylten är viktig del av din bakgavellyft, inte minst när du ska besikta ditt fordon. Vid support eller beställning av reservdelar är det viktigt att veta vilken typ av bakgavellyft du har.

På typskylten framgår det typbeteckning, tillverkningsnummer och årtal.

I vårat felsökningsschema hittar du de vanligaste förekommande symtomen och fenomenen som du kan felsöka på din bakgavellyft.

För att underlätta vid service av din bakgavellyft kan du använda vårt serviceprotokoll, så får du en bra bas att arbeta efter, och i vårt filarkiv kan du ladda ner lättöverskådliga funktionsbilder över hydraul- och styrsytem.

 REKLAMATION
När det gäller reklamationshantering och leveransbestämmelser samt villkor så följer vi Nordiska Leveransbestämmelser: NL09

Garanti/Ansvar
Vi ansvarar för fabrikations- och materialfel i 24 månader efter leveransdatum. 
Skador på ej originaldelar eller följdskador orsakade av främmande delar ersätts ej.
Följdskador ersätts ej som garanti.
Garantin omfattar heller inte skador till följd av överbelastning, felaktig användning, vanvård, yttre påverkan eller åtgärder som ingår i normal service.

 
Felaktiga/utbytta delar ska ställas till vårt förfogande.
 

Reklamationsanmälan
Reklamationsärende där kostnaden beräknas överstiga 3000:- kronor ska först konsulteras med Fors Industrier AB. 

Onormalt överarbete p.g.a. egen felaktig diagnos ersätts ej.
Vi begär en specifikation med utförlig rapport om material och arbetstid med arbetsbeskrivning. Beskrivning av felsymtom, felets art och orsak.

Fyll i formuläret nedan eller använd reklamationssedeln.
 
Datum för skada: Datum för reperation:

_______________________________

_______________________________

Artikelnr, benämning och antal på utbytta delar:

Jag godkänner användarvillkoren.

Lämna ett svar