Varianter

RICC – bakgavellyftar från 1750 kg lyftkapacitet kan beställas med integrerat eller separatmonterat hydraulaggregat.
Utförandet med separatmonterat hydraulaggregat har ett S som tillägg i typbeteckningen.

På lastbilar med kapell eller växelflak saknas oftast stöd för plattformen i transportläge. RICC – bakgavellyftar kan beställas med ett integrerat plattformsstopp i parallellstaget som enkelt justeras in vid montering. De lyftarna har ett P i tillägg på typbeteckningen.

RICC modell D har en längre lyftarm än standardmodellerna. Det ger möjlighet att montera lyftstommen längre fram på ramen och få bättre utrymme för till exempel draganordningar. Kan fås på RICC bakgavellyftar från 1750 kg lyftkapacitet.

RICC med E i beteckningen på bakgavellyftar från 1750 kg kapacitet har ett separatmonterat hydraulaggregat monterat på lyftstommens högra gavel.

Alla lyftar har tredelat fast underkörningsskydd.

 RICC 

Lämna ett svar