När det gäller reklamationshantering och leveransbestämmelser samt villkor så följer vi Nordiska Leveransbestämmelser: NL09

Garanti/Ansvar
Vi ansvarar för fabrikations- och materialfel i 24 månader från och med att fordonet tas i bruk. 
Skador på ej originaldelar eller följdskador orsakade av främmande delar ersätts ej.
Följdskador ersätts ej som garanti.
Garantin omfattar heller inte skador till följd av överbelastning, felaktig användning, vanvård, yttre påverkan eller åtgärder som ingår i normal service.

 

Felaktiga/utbytta delar ska ställas till vårt förfogande.

Artiklar som byts ut ersätts till nettopris.

 

Reklamationsanmälan
Reklamationsärende där kostnaden beräknas överstiga 3000:- kronor ska först konsulteras med Fors Industrier AB. 

Onormalt överarbete p.g.a. egen felaktig diagnos ersätts ej.
Vi begär en specifikation med utförlig rapport om material och arbetstid med arbetsbeskrivning. Beskrivning av felsymtom, felets art och orsak.

 

Använd formuläret nedan för reklamationsanmälan eller ladda ner PDF och skriv ut. Ladda ner här.

    Datum för skada: Datum för reperation:

    _______________________________

    _______________________________

    Artikelnr, benämning och antal på utbytta delar:

    Jag godkänner användarvillkoren.