Bakgavellyftar

Du är beroende av att din bakgavellyft fungerar dag som natt, vinter som sommar. Ett stillestånd drabbar inte bara dig, utan även dina kunder.

 RICC – bakgavellyftar hör till de driftsäkraste på marknaden.
 

 RICC 

Hydraulsystem

Med hydraulpumpar av mycket hög kvalitet, slitstarka lågfriktionstätningar i hydraulcylindrarna och ´Rockmaster´ hydraulslangar med väldigt hög motsåndskraft mot slitage och UV-strålning, så får du ett komplett hydraulsystem av högsta kvalité, speciellt anpassat för det nordiska klimatet.

Styrsystem

Styrsystemet är ett väl beprövat koncept som bygger på reläteknik istället för elektronik – ett enda styrsystem för samtliga  RICC lyftmodeller. Det enda som skiljer är 12 eller 24 volt. 

RPS-Link System

Fördelarna med RPS- länken är många. Med den perfekta parallellföringen och med sin stabilitet underlättas ditt arbete och ökar din säkerhet. Lågt arbetstryck i hydraulsystemet skonar din bakgavellyft och håller dina servicekostnader nere. 

Vid service underlättas reservdelsförsörjningen av den moduluppbyggda konstruktionen som minimerar artikelfloran. 

Som professionell användare behöver du ett pålitligt arbetsredskap med maximal prestanda. Med RICC-bakgavellyft får du en stabil och varsam godshantering, en liten påkörningsvinkel när du lastar i markplan och ett hydraulsystem anpassat för nordiskt klimat.

RICC -bakgavellyftar finns från 450 kg till 2000 kg lyftkapacitet. Från 1000 kg och uppåt är våra lyftar utrustade med RPS-Link System.

 RICC